Nieuwe stijlen van evangelisatie

Leggi tutto: Nieuwe stijlen van evangelisatie

De ‘nieuwe evangelisatie’ van het christelijk Europa was een belangrijk objectief van het pontificaat van paus Johannes-Paulus II. In vele lokale kerken is men al decennia lang op zoek naar pastorale wegen om die nieuwe evangelisatie mogelijk te maken. De vraag blijft echter wat met het concept bedoeld wordt. Enzo Bianchi maakt duidelijk dat evangeliseren de opdracht is van alle christenen doorheen de eeuwen. Het begint echter met de evangelisatie van de christenen en van de Kerk zelf. Alleen een geëvangeliseerde Kerk kan een evangeliserende Kerk zijn.

© 2015 Averbode 

traduzione in lingua neerlandese
del libro di ENZO BIANCHI
Nuovi stili di evangelizzazione
© 2012 San Paolo

In vrijheid en uit liefde

Leggi tutto: In vrijheid en uit liefde

Paus Franciscus heeft 2015 uitgeroepen tot het jaar van het Godgewijde leven. Naar aanleiding hiervan wil Enzo Bianchi de waarde van het religieuze leven in de Kerk toelichten en beschrijven. Wie de weg van de radicale navolging van Christus wil gaan wordt uitgedaagd door twee prioritaire voorwaarden: vrijheid en liefde. Zij vormen het hart van christelijk mysterie en dus ook van het religieuze leven. Vanuit zijn persoonlijke en gemeenschappelijke ervaring in het Godgewijde leven brengt de auteur een diepgaande reflectie over het christelijke leven en over de diepe zin van de roeping tot navolging van Christus.

© 2015 Averbode 

traduzione in lingua neerlandese
del libro di ENZO BIANCHI
Nella libertà e per amore
© 2014 Edizioni Qiqajon